No.10-24, HIGASHIHARA 4-CHOME
ZAMA-SHI KANAGAWA 228-0004 JAPAN
FAX No.81-462-55-8676

@@